SKŁADOWANIE

NH – TRANS, SE oferuje możliwość składowania i bezpośredniego/pośredniego przeładunku z wagonów lub samochodów ciężarowych poprzez swoją spółkę zależną Bohumín terminál, a.s.

Bocznica kolejowa z dużym torem, połączona ze stacją kolejową "Bohumín". Bohumín-Vrbice, ma strategiczną lokalizację z bezpośrednim połączeniem z głównymi korytarzami kolejowymi i dobrą dostępnością do autostrady D1.

Powierzchnia nadaje się do zapewnienia kompleksowego podejścia do działań logistycznych dla klienta, jak również w ramach oddzielnych projektów. Zaletą jest efektywna współpraca z jednym partnerem i potencjał oszczędności finansowych dla całego procesu logistycznego.

  • składowanie i przeładunek węgla, koksu i innych sypkich materiałów substratowych oraz innych towarów niepodlegających wpływom klimatycznym
    /węgiel kamienny i brunatny, ruda żelaza, kruszywa, kłody i inne towary/
  • otwarty plac składowy o powierzchni 53.000 m2
  • ogrodzony, oświetlony teren, zabezpieczony stałą ochroną
  • maksymalna pojemność torów 200 wagonów kolejowych
  • czyszczenie wagonów po rozładunku towarów, a także przestrzeń do obsługi mobilnych warsztatów podczas prac naprawczych

W przyszłości potencjał oferowanych usług ma zostać rozszerzony o inwestycje w budowę zadaszonych magazynów.

Skontaktuj się z nami

USŁUGI

TRANSPORT KOLEJOWY

TRANSPORT MORSKI I RZECZNY

WYNAJEM WAGONÓW

CZYNNOŚCI ECM

SKŁADOWANIE

GRUPA BUDAMAR